Henkilötietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

 

Rekisterinpitäjä

 

Hannele Herttua / Herttuattaren kauneuspilkku 

Y-tunnus 1438450-0

Kirjatyöntekijänkatu 4, 00170 Helsinki

Puhelin: 050 518 1101

Sähköposti: hannele@hanneleherttua.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 

Hannele Herttua

 

 

Herttuattaren kauneuspilkun asiakasrekisteri

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten arkistoimiseksi. 

Tietoja käytetään myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. 

Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

 • Asiakkaan nimi

 • Asiakkaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • Asiakkaan syntymävuosi

 • Asiakkaan tekemät varaukset ja ostot.

 • Yrityksen tiedot jota asiakas edustaa (yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala ja henkilömäärä)

 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)

 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)

 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

 

 

Henkilötietojen käsittely, luovuttaminen sekä säilytysaika

 

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Herttuattaren kauneuspilkun hyödynnettäväksi. Tiedot säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköisessä muodossa olevan asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Herttuattaren kauneuspilkun toimitiloissa lukitussa kaapissa. Ainoastaan nimetyillä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

 

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 • Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 • Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

 • Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

 • Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 • Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.